Nacistické experimenty na lidech byly sériemi sadistických lékařských pokusů překračujících hranice lidskosti. Fyzickému i psychickému teroru byli vystaveni především Židé ze všech evropských zemí a také Romové, sovětští váleční zajatci nebo handicapovaní nežidovští Němci.

Pokusy nacistických lékařů v koncentračních táborech, které byly prováděny zejména na počátku 40. let 20. století, jsou jednou z nejtemnějších kapitol už tak tragického období druhé světové války. Každopádně, i přes etickou otázku, zda by se výsledky experimentů měly zveřejnit a použít k dalšímu studiu, jsou jejich závěry v lékařském prostředí citovány.