Areál olomouckého přemyslovského hradu je na nohou. Píše se parný 4. srpen roku 1306 a po nádvoří utíká Konrád z Botenštejna se zkrvavenou dýkou v ruce. Když podivnou scénu spatří královské stráže, neváhají a muže, původem Durynka, okamžitě zabijí. Možná že právě zneškodnili vraha posledního přemyslovského panovníka.

Slovíčko „možná“ je na místě. Vražda Václava III. (1289–1306) totiž není dodnes přesvědčivě vysvětlena a objasněna. Pomyslných adeptů na skutečného zabijáka je hned několik, přímý důkaz však neusvědčil nikoho. Nejčastěji se hovoří o tradičně odbojné české šlechtě, která stojí zpravidla proti panovníkovi, zájem na smrti krále však mohou mít i jeho konkurenti z okolních zemí.