Fakta, nebo fikce? Otázka, která se objevuje dnes a denně v souvislosti s bájným ostrovním státem, jenž ovlivňoval celé dnešní Středomoří. Řecký filozof Platon dal pozdějším badatelům několik indicií, jak ostrov objevit. Dodnes se však nenašel jediný, který by přesnou lokalitu země, již zničili sami bohové, s jistotou určil.

Podle Platona (427–347 př. n. l.) dosahuje Atlantida svého vrcholu zhruba před 11 000 lety. Nejúrodnější rovina kdesi v Atlantickém oceánu má být doslova ostrovním rájem, kde se uctívají býci a hoduje se na kokosu. Rozlehlá pevnina se dle Platonova spisu Critias nachází kdesi za Heraklovými sloupy (dnešní Gibraltar). Náhle přichází zánik, zpupní Atlantiďané, opojení svou mocí, jsou poraženi Athénami a Egyptem a kontinent je smeten obrovskými záplavami. Otázka je nabíledni – kde bájný kontinent ležel a co se s ním stalo?