Cizinec v uniformě sebejistě kráčí po ledě k pohublým a zarostlým trosečníkům. „Poručík Lundborg,“ představí se a poté praví směrem k Nobilemu, „pane generále, přišel jsem vás odsud odvézt.“ Nobile, natahuje ruku k nejvážněji zraněnému Cecionimu, zaraženě odvětí: „To nejde. Zachraňte nejdřív jeho.“ „Mé rozkazy jsou jasné, pane. Vy musíte jít první. Pro ostatní se vrátím později,“ naléhá Lundborg. Generál váhá a pak souhlasí.

Zbytek posádky ze vzducholodi Italia, která roku 1928 ztroskotala při průzkumu polární oblasti, zde musí nadále zůstat, neboť záchranné letadlo je na převoz více lidí příliš malé. Ačkoliv nebyl Umberto Nobile (1885–1978) zachráněn jako první ze svobodné vůle, je mu tento fakt po návratu do rodné Itálie vyčítán a předhazován jako důkaz zbabělosti. Tyto nálady, svalující vinu za tragédii na Nobileho hlavu, se skrze média snaží šířit převážně fašistická vláda v čele s…