Ve své době šlo o nejsofistikovanější analytickou metodu, kterou chemie poznala. Tak novátorská, že z krve zjistila rakovinu. Tak citlivá, že rozpoznala látku v roztoku v koncentraci rovnající se lžičce soli v plaveckém bazénu. Znamenala také jedinou Nobelovu cenu pro českou vědu.

Polarografii dal jméno přístroj, který Jaroslav Heyrovský (1890–1967) se svými kolegy sestrojil doslova na koleně. V době, kdy se veškerá obsluha laboratorních přístrojů prováděla manuálně, zahájil polarograf éru nových automatických aparatur, bez kterých by mnoho měření ani nebylo možné provést. Stejně jako u mnoha velkých objevů, i polarografii předcházela souhra náhod.

ROK 1918: PROFESOROVA VÝZVA

Rigorózní zkouška roztřásla nohy a zpotila ruce nejednomu uchazeči o titul doktora přírodních věd. Závěrečné přezkoušení Jaroslava Heyrovského v roce 1922, který tou dobou už vlastnil titul z University College v…