Slavný cimrmanolog měl náklaďák i koně, začínal jako asistent na fakultě fyziky a jaderné techniky, a když si stanovil cíl, cílevědomě si za ním šel. Smoljak (†78) pocházel ze skromných poměrů. Jeho tatínek a všichni jeho předci, pocházeli
z Podkarpatské Rusi. Jako polovičního sirotka ho přes charitativní organizaci poslali do Čech, kde se ho ujala rodina krejčího
z Poříčí nad Sázavou. Tatínek vychodil jen tři měšťanky, nikdy nečetl knihy a s psaním měl potíže, ale dbal, aby se Láďovi dostalo patřičného vzdělání. Ladislava Smoljaka to táhlo k umění, proto si dal přihlášku na DAMU na divadelní režii. Pro nedostatek invence ho ale nepřijali. Rozhodl se proto vystudovat matematiku a fyziku na Vysoké škole pedagogické. Právě tady se seznámil se Zdeňkem Svěrákem (81) a Miloněm Čepelkou (80). Ještě netušil, že tohle přátelství bude osudové. Po ukončení studia působil dva roky jako asistent na…