Ve starém Římě mohli gladiátoři doufat, že pokud podají dostatečně dobrý výkon, bude jim uděleno ocenění v podobě dřevěného meče a oni získají svobodu. Nevím, v jaké ocenění doufá výrobce perkusního derringeru Gladiator, ale o dobrý výkon se rozhodně snaží: ani poté, kdy zbraň úspěšně uvedl na trh, nepřestal s inovacemi a nedávno provedl další revizi konstrukčních detailů zbraně.

 

Nová generace derringerů („C2“) se od předcházejících liší v několika ohledech. První a nejzřetelnější je upravený design, viditelný podle odlišného zdrsnění pažbičky a ostatních úchopových částí. Ty důležitější změny se však skrývají uvnitř. Gladiator například dostal nové pistony, nyní se čtyřmi otvory pro montážní klíč místo původních dvou. Cílem je snížit následky hrubé montáže a demontáže, ale ve spojení s mírně odlišným materiálem, odolnějším proti vypalování, lze doufat v celkově delší životnost této…