Rok 2017 je součtem čísel 2+0+1+7 ve znamení čísla 1. Rokem 2017 začínáme zcela nový devítiletý cyklus. Staré končí a nové začíná. Energie čísla jedna, které tomuto roku vládne, způsobí, že pocítíte silný příliv energie a inspirace a začnete sami sobě věřit.