Trojice španělských plachetnic se poklidně kymácí na mořské hladině. Najednou noční ticho protrhne naléhavé zvolání ze strážního koše: „Země. Země na obzoru.“ Rozespalí námořníci se vyhrnou na palubu a dychtivě hledí na obrysy neznámé pevniny. Netuší, že právě učinili úžasný objev, který nadobro změní tvář světa.

 „Držte pozice!“ křičí zoufalý byzantský císař obklopený hrstkou nejvěrnějších vojáků, když bezmocně sleduje mohutné turecké sbory valící se přes zbořené hradby kdysi majestátního města. V roce 1453 padá Konstantinopol do rukou Turků, což pro západní panovníky znamená nepříjemnou komplikaci. Velká metropole totiž po staletí tvořila důležitou obchodní křižovatku mezi Evropou a Asií. Se zánikem byzantské říše se cestování na Dálný východ po souši stává pro kupecké karavany prakticky nemožným. Západoevropské velmoci se proto od poloviny 15. století pokoušejí nalézt novou…