„Oběti umíraly téměř ihned. Otékaly pod pažemi a ve slabinách a padaly k zemi mrtvy během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden bratr druhého… žádný lék či jiná ochrana nebyly k ničemu,“ popisuje Sienská kronika hrůzy morové epidemie. Je možné, že k utrpení přispěl i papež Řehoř IX. Ten vyzval k vyhubení koček, tedy přirozeného predátora morového přenašeče – krys!

„Veškeré lidské hříchy se zdají být mnohem horší ve svých důsledcích, než v úmyslech,“ zní slavný citát amerického teologa Reinholda Niebuhra (1892–1971). Neuvědomovat si důsledky svých činů je tradiční lidská vlastnost. Ačkoliv většinou se tento poklesek vymstí jeho původci, v horších případech zasáhne nevinné. A právě to je případ papeže Řehoře IX. (†1241). Civilním jménem Hugo ze Segni se narodí někdy v polovině 12. století. Vystuduje francouzskou univerzitu (tehdy zřizovanou církví) a roku 1206 ho papež Inocenc III.