CSV 9 v ráži 9 mm Luger

 

Zbraně kategorie PDW můžeme definovat různě, a ani vojín Kefalín by zřejmě nedokázal přesně majoru Terazkymu objasnit, co to je…

 

Text a foto: František Mikyna

 

Jinak bude tyto zbraně definovat armáda, jinak například pravidla Lidové obranné střelby. Český zákon tento typ zbraně nezná a vlastně ani střelecká veřejnost nemusí mít, a také nemá shodný názor.  V tom nejširším pojetí to bude cokoli co má pažbu, byť sklopnou, a náboj, který je slabší, nežli běžný náboj pro útočné, nebo taktické pušky. Tím definujeme rozsah od pistolí s nástavnou pažbou, přes druhoválečné samopaly, až po třeba P90. A typově to může být cokoli od historické pistole Bordchardt přes „samopal“ MP5 nebo náš vz.61 až právě po onu výše zmíněnou FN. A to nemluvíme o karabinových konverzích pro pistole, které lze do této kategorie také napasovat.

 

Trh zajímavý a zajímavější

Mít zbraň pro…