Synové byzantské říše, držte pozice! Držte pozice!“ volá císař, když v tom okamžiku se v průrvách kdysi majestátních hradeb objevují světla pochodní osmanských pluků. Konstantin XI. se naposledy ohlíží na ruiny svého města, strhává odznaky hodnosti a s mečem v ruce vyráží vpřed mnohonásobné přesile. V následné vřavě je sražen k zemi a zabit!

S císařem padlo roku 1453 hlavní město Cařihrad neboli Konstantinopol a zároveň i jedna z největších říší středověku – Byzance. Byzantská říše se zrodila z východní části zaniklé antické římské říše a v dobách své největší slávy sahala od Gibraltaru až po Krymský poloostrov. Po šest století chránilo toto impérium Evropu před islámem a právě boje proti východní turecké expanzi ukončily její více než tisíciletou existenci. Stalo se tak v bitvě o Cařihrad, kde se utkali byzantský císař Konstantin XI. Dragases (1404–1453) a osmanský sultán Mehmed II.