Stag 15 Tegra 5,56 x 45 mm / 223 Remington

SBR je zkratka značící v USA pušku s krátkou hlavní (Short Barrel Rifle), což je jakákoliv samonabíjecí dlouhá zbraň s hlavní kratší než 16“ a na takové se vztahují přísnější předpisy týkající se pořízení a registrace.

Na délce skutečně záleží, zejména když se to týká dlouhých zbraní. Na jedné straně je celková délka zbraně dána jejich konstrukcí a balistickými parametry použitého náboje, na straně druhé byla prakticky odjakživa snaha uživatelů celkovou délku zbraní snižovat. Důvody byly různé, ale v zásadě převládala snaha o snazší ovladatelnost zbraně, ať již dříve třeba při jízdě na koni nebo dnes při potřebě manipulace se zbraní ve stísněných prostorách (obsluhy techniky, CQB).

Palebný výkon dané zbraně a její rozměry jsou samozřejmě spojené nádoby, takže nelze očekávat, že při výrazném zmenšení rozměrů zbraně budou zachovány balistické…