V nové Mozkovně vám představíme slavného fyzika, jehož jméno je spojeno s elektřinou. Narodil se v roce 1745 v severní Itálii poblíž švýcarských hranic a zemřel v roce 1827. Pocházel ze šlechtické rodiny a přesto, že se zabýval materialistickou vědou, byl po celý život silně věřícím křesťanem.

Jako dítě jej považovali za slabomyslného, protože do sedmi let vůbec nemluvil. Vystudoval však jezuitskou kolej a pokračoval ve studiu na královském semináři, kde už se začínal zabývat fyzikou a elektřinou. Už ve svých 24 letech publikoval svou první vědeckou práci O přitažlivé síle elektrického ohně a jevech s tím souvisejících, ve které dokazoval přímou souvislost elektřiny a magnetismu.

Kariéra jako blesk
Tuto souvislost však objevil už ve svých 18 letech. Během studia i po jeho ukončení se zabýval vyvíjením a konstrukcí nejrůznějších přístrojů, s nimiž pak demonstroval účinky elektrické…