„Mezi těmito zřícenými zdmi bych měl žít a vládnout?“ říká si moravský markrabí Karel. Hradčanskou rezidenci nalezl zanedbanou. Pustil se proto do velkorysépřestavby. Napřed paláce, pak města.

Zpočátku bydlel, kde se dalo. V měšťanských domech a řadu let i na purkrabství. Až teprve po smrti svého otce Jana Lucemburského (1296–1346) se mu zcela uvolní ruce a začíná spřádat smělé plány. Hodlá z Prahy vytvořit nový Jeruzalém. Karel (1316–1378) totiž netouží jen ekonomicky a kulturně pozvednout své sídelní město, ale hodlá mu dát i vyšší, mystický rozměr. Chce vytvořit nové centrum křesťanského světa, kterému by se s odkazem na bibli přezdívalo Nový Jeruzalém. Do půdorysu nově vznikajícího města vepíše svůj záměr. Šest důležitých náměstí propojí v rovnoramenný trojúhelník. Významné kostely jsou budovány do pomyslného kříže. Symbolika se objevuje i při stavbě mostu či katedrály. Své Nové…