Pochodující římské legie pod rozvinutými korouhvemi zaplavují prostranství před obléhaným germánským městem. Prorazí neodolatelným útokem jeho silné a pevné zdi? Ne, postaví kolem nich další!

Když se Gaius Julius Caesar (100–44 př. n. l.) v roce 100 před naším letopočtem narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednou měl stát nejvýznamnější osobností antického Říma. Pocházel sice z patricijské rodiny, ale ne zase z tak důležité, aby si mohl na závratný kariérní postup činit nějaké naděje. Řím se v té době potácel v nesmiřitelném politickém soupeření dvou znepřátelených frakcí. Konzervativní optimáti lpěli na tradicích, populárové naopak usilovali o větší vliv prostých plebejců.

Mnoho osobností v jedné

Ačkoliv mladému Caesarovi bylo pouhých šestnáct, nestál tak úplně stranou těchto politických třenic. Jeho strýc Gaius Marius (157–86 př. n. l.) se významně angažoval na straně…