Ano, nechám ji vybudovat přímo tady,“ promne si ruce egyptský faraon Chufu poté, co si prohlédne nedalekou gízskou plošinu. Jen několik měsíců nato sem nažene desetitisíce dělníků, kteří po letech usilovné dřiny vztyčí k nebi vůbec největší pyramidu v Egyptě! Fakt, že na stavbu kamenného kolosu padne téměř celý státní rozpočet, ctižádostivého panovníka vůbec nezajímá…

U bohatě zdobeného lůžka faraona Snofrua (vládl přibližně v letech 2589–2554 př. n. l.) postává zarmoucená rodina. Píše se rok 2554 př. n. l., když mocný egyptský panovník vydechne naposled a pomyslných otěží vlády se ujme jeho syn Chufu (vládl přibližně v letech 2554–2531 př. n. l.). Ten si umane, že svého otce v mnohém předčí. „Svému veleúspěšnému otci se pokusil nejen vyrovnat, ale mínil ho i v řadě oblastí překonat,“ zmiňuje se historička Milada Vilímková (1921–1992). Chufu tak naplánuje řadu vojenských tažení do