V krásné slovinské přírodě, kde si manželský pár koupil pozemek pro stavbu domu, stála opuštěná stará stodola. Majitelé zpočátku přemýšleli o její demolici, architekt David Mišič ze Styria Arhitektura ovšem rozpoznal neocenitelnou kulturní identitu, kterou budova skrývala, a nabídl majitelům jiné řešení.

Architektonické studio Styria se váže k pokročilému designu a kvalitě. Vždy dokáže odpovědět na výzvu
projektování svým vlastním tvaroslovím. Tvůrci prozkoumávají obsah a situaci, ve které se daná zakázka
nachází. Při navrhování architekti nedodržují určitý architektonický styl, ale zohledňují konzistentní způsob, ve kterém projekt diktuje určité principy.