Víte, jak dlouho spolupracovali Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák? Neuvěřitelných a rekordních 43 let! A zdaleka se nejednalo jenom o slavné Televarieté.

Narodil se v Písku. Po maturitě a těsně po válce to zkusil na nově založené Vysoké škole politické a sociální. Tu později zrušili, ale Vladimír Dvořák (1925-1999) odešel už v prvním ročníku. Šel studovat na filozofickou fakultu, i tam to ovšem po dvou letech vzdal. Protože měl talent a uměl pracovat se slovy, chtěl se – přes výhrady maminky – živit „uměním“. Nastoupil do rozhlasu a tam jako moderátor úspěšně propagoval soudobou taneční hudbu. Po změně režimu v roce 1948 ale přišly ke slovu úplně jiné noty. Budovatelské písně Vladimír odmítal uvádět. V textech se nesměla vyskytovat slova jako anděl nebo láska, musely být o dělnické třídě. Ačkoliv předtím vstoupil do strany, námitky proti vnucovaným písničkám ho stály jak členství, tak…