Jsou mrtví tisíce let. Přesto se odmítají obrátit v prach. Vypadají dokonce, jako kdyby od jejich smrti uplynul sotva měsíc. Mumie představují symbol starého Egypta jako pyramidy. A přitom se nejedná o nic jiného než o zahnědlé, dávno mrtvé tělo zabalené do plátna.

 

Egypťané kladly značný důraz na rituály faraonů a na obřady smrti, jejichž součástí byla nejen mumifikace, ale také příprava zemřelého na cestu do podsvětí. Věřilo se, že duše po smrti putuje přes Duat a následně ji čeká znovuzrození, jestliže byly veškeré postupy provedeny správně.

Smrt nebyla ve starověku chápána jako konec, ale naopak jako další z důležitých předělů v životě duše. Egyptské zásvětí se označovalo jako Duat nebo jako Rákosové pole, přestože by druhý název mohl v člověku evokovat představy hezkého místa, jednalo se o pravý opak, bylo to místo obývané démony, mýtickými tvory a také bohy.

 

NEJSTARŠÍ POHŘEBNÍ