Projekt Brise Soleil úžasných rozměrů a nevšedního technicistního vzhledu  je dokonalou ukázkou schopnosti propojit architekturu, krajinu a interiéry do holistického designu. Není divu, že za něj
Studio William Hefner získalo ocenění AIA LA 2018.

Stavba určená k trvalému bydlení movitých klientů je odrazem trendů, směřujících k integraci moderní, tradiční i specifické regionální architektury, která sdílí estetickou citlivost  s luxusem detailů a materiálů. Její výsledná podoba respektuje veškeré požadavky investora jak na vysoký obytný komfort interiérů,
tak na výjimečnost úžasné vnější formy, pramenící především z použití minimalistického tvarosloví.