Devítiletá Betty Parrisonová leží na podlaze a svíjí se v bolestech. Oči má vytřeštěné, tvář podivně zkroucenou a z úst se jí linou děsivé skřeky. „Co je ti? Proboha, co je ti?“ ptá se její vyděšený otec. Zdá se totiž, jakoby dívku někdo uhranul…

K vrcholku kopce Gallows Hill, jenž se tyčí kousek pod Salemem, míří početné procesí. Na zdejší šibenici má být popraveno pět domnělých čarodějnic. „Jen ať ty hříšnice visí! Nemějte s nimi žádné slitování!“ volají lidé. Na konci 17. století totiž zachvátí nevelké městečko ve státě Massachusetts na severovýchodním pobřeží dnešních Spojených států nebývalá hysterie. Jeho obyvatelé mají zato, že jejich děti, které začnou zničehonic trpět podivnými záchvaty, někdo proklel. Záhy se tak v Salemu rozhoří proces, který nemá v americké historii obdoby. Za oběť mu nakonec padnou dvě desítky nevinných osob!

Skončí na šibenici

Viděl jsem ji, jak se