Mnozí lidé si pod pojmem schizofrenie představí řadu lidí v jednom těle, tato představa je však mylná. Toto závažné duševní onemocnění spočívá v rozděleném myšlení, kdy pacient zcela ztrácí kontakt s realitou.

Schizofrenie bývá nejvíce zaměňována za mnohočetnou poruchu osobnosti, jejímž příznakem je právě zmíněná přítomnost více rozdílných identit, jež postupně na „střídačku“ přebírají kontrolu nad myslí a tělem pacienta. Přestože podstata schizofrenie se taktéž skrývá v jakémsi rozdělení mysli, příznaky jsou poněkud jiné. Lidé s touto psychotickou poruchou nejen že přestávají vnímat realitu, ale navíc vidí a slyší věci, které absolutně nespadají pod rámec skutečnosti, vlivem bludů páchají činy, jež jsou pro ostatní nesrozumitelné a nepřiměřené.