„Zahajte palbu!“ zavelí pruský maršál a na městské hradby udeří zničující dělostřelecká salva. Vyděšení Pražané se schovávají do sklepů. Kláštery a lazarety se plní raněnými vojáky. V ohrožení se ocitne i chrám svatého Víta, na který Prusové vypálí 22 000 kulí! Jak se české metropoli podaří přečkat vyčerpávající obléhání?  

Na zámku Hubertusburg v dnešním východním Německu se 15. února roku 1763 setkávají zástupci tří středoevropských států – Pruska, Saska a Rakouska. Po krátkém rozhovoru podepisují mírovou smlouvu, kterou ukončují patrně nejrozsáhlejší válečný konflikt, jaký naše planeta do té doby zažila. Zuřivé boje postihly Evropu, Ameriku, Afriku, Asii i světové oceány. 7 let trvající válku proto můžeme právem považovat za skutečně první globální konflikt v historii! Nejsmutnější je fakt, že vytrvalé zabíjení, během nějž zemřelo přes milion lidí, nepřineslo žádné zásadní změny…