Můžete být ženatý třicet let nebo mít diář se jmény milenek tlustý jako telefonní seznam Mexiko City a přesto byste se asi neprohlásil za znalce ženského mozku, zvláště jeho centra ovládajícího sex. I v očích mužů na prahu zralosti se ženy jako milenky chovají naprosto nepředvídatelně a pokusy o zmapování tohoto terénu končí maximálně u vtipných bonmotů. Ze strany ženy je naopak vše přehledně jasné. Takže, pánové, čtěte!

Není to fér!

Chtě nechtě se nejdřív musíme vyrovnat s termínem sexy mozek. S jeho pomocí kdysi vysvětlila Petra Paroubková zvědavým novinářům, co ji tak přitahuje na jejím knedlíkovitém muži. Čtenář s IQ větším než dnešní datum si to jasně přeložil jako „peníze, moc a první stránky bulváru“, ale zrnko pravdy na tom je. Ženu skutečně může přitahovat fyzicky neatraktivní partner, protože její vnímání není čistě vizuální. Naopak by to ale nefungovalo. Situace, kdy by se…