Je jedním z největších tajemství starověku. Tento magický dokument natrvalo ovlivnil celé dějiny evropské kultury. Je v něm údajně zachyceno všechno vědění kosmu a souvislosti mezi světovým řádem a zdejším pozemským světem. Originál je ale ztracený.

Středověcí alchymisté by za něj zabíjeli – originál Smaragdové desky slovutného Herma Trismegista je něco jako svatý grál alchymie a magie. Z hlubin prastaré civilizace starověkého Egypta pochází tento tajemstvím opředený dokument, který má podle mnoha vykladačů jedinečným způsobem zachycovat souvislosti mezi světem pozemským a nadpozemským, čehož může šikovný alchymista využít, aby dosáhl svých cílů. Ovšem originál Smaragdové desky je nezvěstný – jediné, s čím se musí alchymisté spokojit, jsou nedokonalé latinské překlady, které možná zdaleka nemají takovou sílu.

Dvojitý bůh

Hermes Trismegistos je stejně tajuplný jako jeho nejslavnější