Úchvatná panoramata města Los Angeles vstupují do převážné většiny interiérů luxusní Sarbonne Road Residence, kde vyvolávají efektní dojem velkoformátových fotografií. V případě této rezidence však nejde o pouhé zachycení reality, jde o realitu samotnou. A uvnitř rodinného sídla je toho k vidění ještě mnohem víc.

Smysluplně uspořádat rozsáhlou rezidenci o rozloze přesahující 1 300 m2 je sám o sobě
úkol hodný velmi schopného a obratného architekta. Když se k požadavku na velkolepost
a moderní design přičte ještě vysoce náročný terén úzkého protáhlého pozemku, který je navíc posazený v kopci nad Los Angeles, pak už si situace žádá stavitele, jenž má s danou lokalitou bohaté zkušenosti.

Ve svahu pod terasou zbylo místo na vybudování garážového stání,
které pojme až čtyři vozy. Nad garáží architekti vyprojektovali další zahradní
odpočívadlo s otevřeným ohništěm a s výhledem na skvostnou