V předvečer první světové války dochází v Berlíně k setkání dvou evropských monarchů. Mocný německý císař Vilém II. se povýšeně zadívá na mladou vládkyni Nizozemska a pyšně prohlásí: „Moji strážci mají dva metry a ti vaši jim sahají jen po ramena.“ Královna Vilemína se šibalsky usměje a klidně odvětí: „Máte pravdu, Vaše Veličenstvo, ale když my otevřeme naše hráze, voda je vysoká přes tři metry.“

Žezlo zdědí v ten nejméně vhodný čas. Křehká žena se musí během své 58leté vlády vyrovnat se dvěma globálními konflikty, velkou hospodářskou krizí, úpadkem své země jako koloniální velmoci a štěstí na ni nečeká ani v soukromém životě. Přesto se nejdéle panující královna v historii Nizozemska vypořádá se všemi útrapami se ctí. Ba co víc. Má sílu ještě dodávat odvahu druhým. Její nezdolný charakter ocení i britský předseda vlády Winston Churchill (1874–1965), který za druhé světové války označí…