Osudy Bohuše Záhorského a Vlasty Fabiánové se protnuly několikrát, a to hodně zvláštním způsobem. Vlasta si vzala muže, kterému Bohuš odvedl ženu. A potom od něho odvedl i ji!

Dva vynikající herci k sobě hledali životní cestu docela složitě. Bohumil Záhorský, který si od 30. let minulého století začal říkat Bohuš, zběhl k herectví ze studií gymnázia a později i z konzervatoře. Vystřídal několik divadelních angažmá. Mimo jiné se na nějaký čas usadil i v Brně. Tam se těsně minul právě s Vlastou Fabiánovou. Vlasta se narodila ve Lvově ještě v době Rakouska-Uherska. jakmile začala první světová válka, rodina se přestěhovala do Prahy. maminka z ní chtěla mít baletku, ona si ale vybrala herectví.