Nejen Leonardo da Vinci je proslavený obrazy s náboženskou tematikou, které skrývají tajuplné kódy či alternativní výklady. Na plátnech a freskách tak nacházíme Krista jako vrchního a Boha stvořitele se symboly mozků. Které biblické výjevy v umění jsou obestřeny největšími záhadami?

Než přejdeme ke známým obrazům Poslední večeře a Mona Lisa Leonarda da Vinciho (1452–1519), zastavme se u tajuplné Madony ve skalách. Dílo je zajímavé už jen tím, že jej renesanční velikán musí malovat hned dvakrát. Panna Marie se na obou výjevech skrývá v temné jeskyni, kde chrání dvě nemluvňata. O koho jde? Podle přání zadavatelů střeží Ježíše a Jana Křtitele. Znalci umění si však dodnes kladou otázku, kdo je které dítě, převažuje dokonce výklad, kdy se postava Jana Křtitele povyšuje nad figuru Ježíše, který k němu spíná ruce v modlitbě. Církvi se zobrazení nepozdává a řeší to po svém – na londýnské verzi