Včely v posledních desítkách let začaly hromadně mizet. Několik milionů úlů vymřelo a včelaři už nezvládají obnovovat počty svých včel, protože úbytek včelích kolonií se pohybuje mezi neuvěřitelnými 30–90 %.

 

Od počátku 21. sto­letí se objevuje tzv. „syndrom hro­madného vymírání včelstev“ (ang. colony collapse disorder), který má vliv na pro­dukci plodin v mnoha zemích a stále není jasné, co tento jev způsobuje. Podle všech dostupných informací za ním musíme hledat vliv více příčin. Nejen v zájmu udržení bio­diverzity, ale i přežití lidské civilizace je klíčové chránit opylovače. A včely jsou dů­ležitými opylovači – 1/3 všech plodin, které využíváme, vy­roste a plodí díky včelám.