S biblickými texty se v historii manipuluje podle toho, jak se to komu hodí. A evangelia jsou toho důkazem. Můžeme vás ujistit, že žádný Matouš, Marek, Lukáš ani Jan „svá“ evangelia nenapsali. Co je pravda a co lež o největším bestselleru všech dob?