Město Inverness v severním Skotsku se ponořuje do tmy. Většinu obyvatel místního hradu již přemohl hluboký spánek. Lady Macbeth v nočním úboru nervózně postává před vchodem do královské komnaty. Náhle se otevřou dveře a na chodbu vstupuje její manžel. V roztřesených rukou svírá dýky, zkropené krví! Zděšeně pohlédne na svoji choť a nejistě pronese: „Udělal jsem to.“    

Takto je ve slavné tragédii od Williama Shakespeara (1564–1616) zpodobněn středověký skotský panovník Macbeth I. (1005–1057). Muž, kterému pověsti a literární díla přisoudily ty nejodpornější lidské vlastnosti. Nechá se svést proradnou manželkou, zradí vlastního pána a pro neoprávněné získání královské koruny se neštítí ani vraždit! Byl ale historický Macbeth skutečně takový tyran, jak jej popisuje největší anglický dramatik? Nebo je jeho krutost autorským výmyslem?

VÍCE SE DOČTETE V ČASOPISE AKTA HISTORY REVUE…