Hieroglyfické písmo starého Egypta patří k nejkrásnějším a nejstarším systémům písma na světě. V Česku ho dokáže přečíst jen asi 30 lidí!

„Když zapadneš za obzor, zem v temnotu se pohrouží jak mrtví… Každý lev vylézá ze svého doupěte. Plaz uštkne. Tma vládne všem… Rozzáří se země, když vystoupíš na východní obzor… Všichni probouzejí se a vyrážejí za prací. Jak nepřeberné je dílo tvé…“ Tak zní úryvek ze slavného Hymnu na Atona, neboli Slunce, jediného boha, kterého uctívá faraon Achnaton (vládne asi 1353–1336 př. n. l.) z 18. dynastie v období Nové říše. Oslavnou píseň údajně složil sám faraon. Můžeme si ji dodnes přečíst na stěnách hrobek jeho dvořanů. Je pozoruhodné, jak nápadně se hymnus shoduje se Žalmem 104 ze Starého zákona. Hymnus a žalm představují literární tradici, která se na Blízkém východě vyvíjela stovky let. Přesto je pozoruhodné zjištění, že Bible odráží myšlenky…