Římští vojáci z něj strhnou oblečení. Na mužových zádech jsou vidět krvavé skvrny od předchozího bičování. Čím se provinil? Svými názory a vlivem mezi židovským obyvatelstvem. Vojáci mu na hlavu posměšně nasadí trnovou korunu a obléknou nachový plášť. Tenhle příběh a jeho ústřední postavu, Ježíše, zná snad každý. Co je na něm ale pravdy?

 

Posmívají se mu jako židovskému králi a plivou na něj. Teprve pak Ježíšovi vrátí jeho oblečení. Životní dráha tohoto židovského muže, v němž dodnes vidí křesťané svého spasitele, se chýlí ke konci. Ozbrojenci ho odvádějí na horu Golgota, v překladu Místo lebky. Zde bude ukřižován. Tak vidí zánik mesiáše novozákonní Matoušovo evangelium. Zapomeňme na chvíli na náboženství a zkusme se podívat na Ježíše jako na historickou postavu. Žil vůbec? A pokud ano, proč je datum jeho narození i skonu dodnes neznámé, stejně jako řada otázek o jeho životě?

 

Autoři