Karel Veliký, nejmocnější vládce západní Evropy, svírá v dlani rukojeť svého slavného meče Joyeuse a usilovně přemýšlí. „Jak je to možné?“ mumlá si celé hodiny pod vousy. Dobyl už tolik obrovských říší a podrobil si spoustu početných národů. Jedna maličká sousední země však jeho nájezdům stále odolává. Může se jednat o současné Čechy?

Raně středověká Evropa se po zániku římské říše zmítá v chaosu. Dochází k prudkému úpadku antické kultury a vzdělanosti. Napříč kontinentem se prohánějí hordy kočovných barbarů. Většina států nemá pevné hranice ani zákony. „Je na čase to změnit,“ řekne si francký král a znamenitý vojevůdce Karel Veliký (742–814). Tenhle drsný válečník si jednoho dne umíní, že sjednotí celý světadíl pod svojí vládou. Donutí všechny evropské pohany přijmout křesťanství, zavede jednotný právní a politický systém a naváže na tradici starověkých římských císařů. Zdánlivě…