V horkém žáru se vlní vzduch a z legionářů v otevřené krajině teče pot. Nesmějí ale polevit, nemohou si odpočinout a pustit těžké štíty, protože by jinak byli automaticky mrtví. Parthští střelci na koních je zasypávají šípy a bez ochrany by se každý Říman proměnil v jehelníček. Jak z té kaše ale ven? To neví ani jejich velitel Marcus Licinius Crassus.

Když si v roce 53 př. n. l. bere Crassus (115–53 př. n. l.) sedm legií, aby pokořil Parthskou říši, netuší, že se vrhá do zkázy. Svého nepřítele nezná, nemá ponětí o jeho jízdní taktice, s níž se Římané dosud nesetkali. Po porážce končí 10 000 legionářů jako zajatci. Nikdo už o nich pak ale neuslyší. A Crassova armáda není jediná, která prostě zmizí…