Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit bezpečné útočiště pro obyvatele domu. Ten se podobně jako rostliny přes den otevírá, aby nasál sluneční světlo a energii, a v noci zcela uzavře, aby ochránil své nocležníky.

Dům je součástí zahrady a zahrada součástí domu, fungují jako jeden celek, a jako celek bylo také navrženo řešení parcely. Díky důmyslným posuvným zdem v prvním podlaží se pozemek rozčleňuje
na vstupní nádvoří a intimní prostor samotné zahrady. Když je dům přes den otevřený do zahrady, vysouvající se stěny narazí na hranici pozemku tvořenou plotem, jenž má stejný charakter jako zdi
budovy.