Se Šikulkou se naučíš další nová písmenka D d a Ď ď. Budeš potřebovat pomoc staršího sourozence nebo rodičů, kteří ti přečtou každou větu. Velmi pozorně poslouchej a slova, kde uslyšíš D d spoj se správným obrázkem. Snaž se a větu si zapamatuj.

Pak ji zopakuj a znovu přiřaď správné obrázky ke slovům. Pokud vše zvládneš i samostatně, jsi Šikulka! Naučil ses další písmenko z abecedy a nejen to. Uvnitř čísla tě čeká veselé počítání. Tentokrát buď ještě více pozorný.

Na některém řádku jsou zvířátka sečtena chybně. Tvým úkolem je zjistit co je sečteno správně a co ne.  S Matýskem a Týnkou se naučíš ustlat postýlku a na přesně určené místo uložit hračky. Naučíš se vyprávět známou  a před Vánocemi velmi oblíbenou pohádku O Popelce.