V novém čísle Šikulky si zábavnou formou procvičíme jednoduché počty. A nejsnazší způsob, jak počítat, je na prstech. Vyzkoušíme si, jestli víme, která ruka je pravá a která levá a pokusíme se pojmenovat všechny prsty.