Půda v okolí Tróje je po zuřivých bojích mezi Řeky a obránci města zbarvena do ruda. Vzájemné výpady ukončí až známá lest s trojským koněm – v jeho útrobách proniknou řečtí vojáci za hradby a uprostřed noci Tróju zapálí a její obyvatele povraždí. Tedy alespoň podle starořecké báje. Archeologické nálezy však naznačují, že legendární město mohla zničit i přírodní katastrofa.

 

Jako as valí se kouř a stoupá k širému nebi, stihne-li město požár, jejž sešle naň někdy hněv bohů, nářek pak připraví všem a přemnohým uchystá strasti,“ dočteme se v nesmrtelném díle řeckého básníka Homéra (žil asi v 8.–7. století př. n. l.). Právě v rozsáhlé epické básní Ílias autor zaznamená poslední dny desetileté trojské války. Homérův epos je dlouhá staletí považován jen za výplod autorovy obrazotvorné mysli a až do druhé poloviny 19. století se příběh o Tróji rovná mýtu o Atlantidě. Až německý podnikatel a