Málokterá oblast lidského života zaznamenala za dobu své existence tak mimořádný rozkvět jako ta válečná a zbrojní. Už dnes jsou běžnou realitou konfliktů zbraně, které ještě před pár lety patřily do sci-fi filmů, takže jaká bude budoucnost?

Historie válek a bitev je obecně vzato prošpikována tzv. vojenskými revolucemi, které znamenaly zásadní zvrat ve způsobu válčení. Nicméně se jednalo spíše o evoluci technologií a způsobu využití.