Na to nám odpověděli autoři originálního domu, jehož realizace proběhla v roce 2014 a nachází se v kopcovitém terénu E l M aqui B rook na úpatí pohoří C oastal M ountain R ange v Chile.

Dům se nachází u obce Olmué, vzdálené 42 kilometrů od druhého největšího chilského města Valparaíso. To je mimo jiné jedním z nejvýznamnějších námořních přístavů v jižním Tichomoří. Oblast je součástí velmi ceněné přírodní rezervace – vysokou ekologickou hodnotu jí dává zejména rozmanitý výčet rostlinných a živočišných druhů, které zde tvoří velmi unikátní ekosystém. Jistě už tušíte, že se stavbou domu to nebylo jednoduché. Kromě nevšedního projektu hrál hlavní roli právě výběr vhodného pozemku.

Ocelová konstrukce lávky je opatřena podlážkou z masivních prken a chráněna
zábradlím z ocelových lan. Plní funkci hlavní spojnice mezi domem a příjezdovou cestou. Plocha je využita pro kryté parkovací stání s