Vraždí je nebo prodávají do otroctví. Římané s podmaněnými Galy jednají krutě. Ve chvíli, kdy si Caesar myslí, že má provincii plně pod kontrolou, barbarské kmeny proti němu povstanou.

 Utiskovaní Galové v roce 52 př. n. l. vyslyší volání Vercingetorixe (asi 82–46 př. n. l.) z kmene Arvernů, který burcuje k boji. Ví, že hraje o všechno. On a jeho válečníci budou uplatňovat taktiku spálené země, aby Římanům znepříjemnili život. Proti skvěle vycvičeným legionářům i samotnému Caesarovi (100–44 př. n. l.) ovšem nemají šanci. Nakonec se ocitnou v obklíčené Alesii (na východě Francie). Římané je chtějí vyhladovět. Vercingetorix se nepříteli raději sám vydá, aby zachránil své muže.