Některé zdánlivě nevinné životní situace mohou před soud přivézt dokonce i lidi, kteří nejenže jsou naprosto bezúhonní, ale pro celý okolní svět přímo zosobňují pokoru a laskavost. Jenže co naplat, když přivedli do neštěstí, byť třeba i nepřímo, stejně tak bezúhonného a láskyplného člověka?

Pro 76letou důchodkyni Libuši Peškovou z Rokycan to byla situace jako z děsuplného snu. Dozorkyně z policejní eskorty ji vedla k plzeňskému soudu a ona, nikdy netrestaná, při tom měla na zápěstí pravé ruky pouto, na něž navazoval jemný, nicméně kovový řetěz, který držela dozorkyně ve své levé ruce; takto pospolu obě ženy kráčely vstříc spravedlnosti. Nebo snad kruté nespravedlnosti?

Jak se to všechno jenom mohlo stát…

Šly rozlehlou budovou soudu, paní Pešková jakoby duchem nepřítomná. Je hořkou ironií, že za celý svůj život nemusela vejít ani na běžné obvodní oddělení rokycanské policie, natožpak aby…