Mělo to být běžné setkání dvou dávných spolužaček. Když však Věrka přijala Katčino pozvání na kávu, ani náhodou nemohla tušit, že stojí na počátku kauzy, která otřese její vírou v lidské dobro. Věrka se totiž dozvěděla věci, které jí i teď nedají spát.

Ještě nikdy se nesetkala s takovou hrubostí, lhostejností a nelidským přístupem ke starým lidem. Věrka působila coby novinářka v regionálním tisku.

Její kamarádka Katka dlouhá léta pracovala jako pečovatelka v domovech pro seniory. Když poprvé zavolala Věrce, ta si myslela, že s ní chce jen probrat nějaké novinky a nejspíš i nějaké ty drby.

Nestačila se divit

Vždyť obě byly typické ženské, a tak je pochopitelně ponoukala i zvědavost. Jenže Katka se tentokrát tvářila příliš vážně na to, než aby si chtěla jen tak popovídat. Sotva usedla v kavárně ke stolku, začaly se jí po tvářích řinout slzy.

Věra jí proto u číšníka objednala kávu a…