Na Bacíně se v minulosti zřejmě odehrávaly obřady plné krve a utrpení. Dodnes zde mají návštěvníci zvláštní pocit, jako by je někdo sledoval…

Bacín je jeden z nejtajemnějších vrchů Česka. Nachází se nad Vinařicemi (12 kilometrů od Berouna) a různé hypotézy uvádějí, že mohl být starobylou svatyní, rituálním obětištěm, či sídlem démonů. Z jakého důvodu? Berounsko je kdysi údajně kolébkou Keltů. Ti si jak známo pro své pohanské obřady vždy vybírali nejvyšší místa. A Bacín je se svou výškou 449 metrů nejvyšším kopcem v okolí. Navštěvovali ho skutečně Keltové? Jaké rituály zde prováděli?

Unikátní pohřebiště

V roce 1988 zde Miroslav Hahn a Vladimír Procházka, členové speleologické skupiny z nedalekého Tetína, nacházejí lidskou kost. Následné archeologické průzkumy v tomto místě pak přinášejí dalších 2500 různých nálezů. Jedná se jak o střepy z tisíce let starých keramických nádob, tak i o