Nedaleko od slavného Stonehenge se tyčí další britská záhada. Uměle navršený kopec Silbury Hill byl postaven asi před 4500 lety. Dosahuje do výšky 40 metrů, v průměru měří 165 metrů a obsahuje přibližně 250 000 metrů materiálu.

Pravidelný komolý kužel pokrývá plochu přibližně 2,1 hektaru, tedy velikost zhruba tří fotbalových hřišť. Vznikl okolo roku 2400 př. n. l. v několika navazujících etapách. Na štěrkový základ byly postupně přidávány vrstvy křídy a hlíny, které stavitelé odebírali v bezprostředním okolí a také z příkopu, jímž je celá stavba obehnána.

Co přinesl průzkum?
Dodnes není archeologům ani historikům zcela jasno, proč pahorek vznikl a k jakému účelu sloužil.
Jisté jsou jen některé historicky doložené události a informace. O stáří vypovídají také zbytky silnice objevené v roce 1867. Tu zde postavili Římané a kopci se vyhýbá poměrně ostrou zatáčkou. To je důkaz, že tu kopec