Jasnozřivost, vize budoucnosti, stigmata, levitace či schopnost být na dvou místech zároveň. To je jen krátký výčet zázraků, které byly u různých světců zaznamenány. Disponovali tito mimořádní lidé skutečně nadpřirozenými schopnostmi? Nebo jim je až později přiřkla víra a pověsti?

Italský světec Bernardin Realino (1530–1616) po dokončení univerzitních studií v Boloni, kde v 26 letech získal doktorát z církevního a občanského práva, nastartoval úspěšnou kariéru. Působil jako soudce, hlavní výběrčí daní a starosta. Už tehdy byl uznáván pro svou pečlivost a vzdělanost. Po slibném začátku životní dráhy ovšem přišel překvapivý zvrat a Realino se rozhodl pro změnu. Ve 34 letech vstupuje do Tovaryšstva Ježíšova, a dá tak přednost životu v chudobě a disciplíně. K tomu jej údajně navedla Panna Marie, která se mu zjevila s Ježíšem v náruči a nabádala ho, aby do tohoto řádu vstoupil. Mohl v sobě…