„Dělejte si, co chcete,“ pronese znechuceně portugalský král. Odmítl tomu kulhavému chlapíkovi financovat objevitelskou výpravu na Východ. Teď po něm chce povolení sloužit v cizině.

Fernão de Magalhães (1480–1521) se tedy zařídí podle svého. Portugalský voják a námořník je momentálně bez práce, zato však získal informaci, která má cenu zlata. Přítel mu napsal, že se v jihovýchodní Asii usadil na „ostrovech koření“ (Moluky), v „bohatším světě, než objevil da Gama (Portugalec Vasco da Gama obeplul Afriku a našel cestu do Indie – pozn. red.). Magalhães by se tam rád dostal neprobádanou cestou na západ. Pro svůj nápad se mu podaří získat podporu španělského krále Karla V. (1500–1558). „To je neslýchaná věc mezi kavalíry, měl byste tu výpravu odvolat,“ naléhá na Karla zhrzený portugalský král. Marně.